Reference

Prášková lakovací kabina

Prášková kabina dodána pro rozšíření kapacit práškové lakovny.

Zobrazit referenci