article image

MUSÍME MÍT FILTRACI VOC?

Jak je to s filtrací VOC = filtrací zápachu? Mohu vypouštět vzduch z lakovny ven? Očištěný vzduch od nátěrové hmoty se může vypouštět ven z lakovny, splňuje-li limit v množství ředidel za rok. Pokud vaše lakovna překročí projektovanou spotřebu ředitel 600kg/rok je nutné ji ohlásit jako zdroj znečištění.

Řešení na míru

Celková spotřeba nátěrové hmoty může být výrazně vyšší, jedná se pouze o spotřebu ředidel. Lakovna překračující tento limit musí mít filtraci pro nežádoucí emise z těkavých látek. Běžné filtry lakovací kabiny zápach z těkavých látek nefiltrují.

Filtrace v lakovnách slouží k oddělení pevných látek od unášeného vzduchu, zjednodušeně řečeno filtrují to co je vidět. Jediným účinným řešením je filtrace přes patrony s aktivním uhlím (ano i přes spalovnu, ale i nejmenší vycházejí v milionech Kč). Filtry, které aktivním uhlím jsou pouze nasyceny, nejsou vhodné ani pro malý lakovací box, takové fungují například ve vysavačích nebo kuchyňské digestoři. Jedna patrona s aktivním uhlím pro filtraci max 1.800m3/h, má cca 23kg uhlí jako náplň. Filtr který je aktivním uhlím nasycen váží několik stovek gramů, kolik toho takový filtr zachytí? Nahlášené lakovny přesahující limit podléhají kontrolám a měření čistoty odpadního vzduchu.

Jak filtrovat VOC z lakovny?

Na výstupu z lakovací kabiny, kde je již vzduch očištěn od pevných látek z nátěrové hmoty je instalována filtrační jednotka s patronami s aktivním uhlím, kde dochází k záchytu VOC. Nejmenší jednotky jsou dimenzovány pro průtok vzduchu okolo 3.600m3/h, největší až 24.000m3/h, popřípadě jejich kombinací. Nejčastěji aktivní uhlí SC 40 ve formě malých válečků. Aktivní uhlí se může regenerovat, regenerované uhlí je přibližně polovičně drahé co nové. Cenově tato filtrace vychází nejdráže ze všech běžně používaných filtrů v lakovně, navíc je nutné mít i výrazně výkonnější odtahové ventilátory.

Potřebujete filtrovat VOC z lakovny? Máme pro vás řešení.


BOSCH