Reference

Lakovací stěna s přívodním ohřevem vzduchu

V rámci zlepšení pracovních podmínek pro mokré lakování v truhlářské dílně byla provedená instalace lakovací stěny. …

Zobrazit referenci

Lakování kulis - odsávací stěna

Instalace lakovací stěny do malírny kulis, včetně montáže vzduchotechnického potrubí. Lakovací stěna šíře 2 metry,…

Zobrazit referenci

Vodní lakovací kabina

Požadavek zákazníka bylo vyřešit ruční lakování drobných dílců přímo vedle výrobní linky. Aplikace mokré barvy ručně.…

Zobrazit referenci

Filtrace VOC

Filtrace VOC je vhodná nejenom pro mokré lakovny, ale i pro další provozy se zdrojem zápachů. Ukázka instalací fitlrace…

Zobrazit referenci

Lakovací kabina s filtrací VOC

Kompletní rekonstrukce mokré lakovny. Zvýšení kapacity lakovny, výrazné snížení provozních nákladů. Přemístění dalších…

Zobrazit referenci

Přívodní filtrační jednotka

Do nového vývojového centra, pro aplikační technologie pro povrchové úpravy, byla instalována odsávací stěna pro mokré…

Zobrazit referenci

Prášková lakovací kabina

Prášková kabina dodána pro rozšíření kapacit práškové lakovny.

Zobrazit referenci

Vypalovací pec + prášková kabina

Dodávka vypalovací pece se stropním kolejnicovým systém včetně dodávky lakovací kabiny pro práškové barvy. Nová…

Zobrazit referenci

Odlakovací myčka

Pro odlakování strojních částí automatické lakovací linky, byla instalována odlakovací myčky. Díky tryskání odlakovací…

Zobrazit referenci

Chemické odlakování

Vana pro chemické odlakování pro čištění nerezových dílců z tiskařských strojů.

Zobrazit referenci