Lakovací kabiny s vodní filtrací

Vodou polévané odsávací stěny a lakovací kabiny s vodní filtrací nátěrových hmot.
Tento model lakovacích kabin je vyroben z nerezové oceli, dlouhá životnost a snadnější údržba. Uvnitř lakovací kabiny je prostřik zachycován do vodních stěn a tím je barva navázána s vodou. Voda znečištěná nátěrovou hmotou je odváděna v uzavřeném oběhu skrze filtraci, popřípadě separaci kalů. Lakovací kabiny mají 3 vodní stěny + vodní labyrint ve filtračním prostoru a vodní nádrž pod pracovní mříží.

Vodní lakovací box

Popis

Znečištěný vzduch je nasáván v dolní části zadní stěny do filtračního prostoru. Zde se nátěrová hmota zachycuje ve vodním labyrintu. Vzduch proudí skrze vodu, přes kterou je nasáván. Nátěrová hmota je zachycená proudem vody, který padá zpět do vodní nádrže pod pracovním roštem. Očištěný vzduch od nátěrové hmoty je dále nasáván přes suchý filtr, kde jsou zachytávány zbytky nátěrové hmoty a kapky vody z vodního labyrintu. Voda v lakovací kabině cirkuluje v uzavřeném oběhu. Dle typu nátěrové hmoty je zvolen vhodný typ filtrace vody a odstraňování nečistot z nádrže.  Po pravé, levé a zadní stěně stéká vodní clona, díky tomu barva nezasychá na stěnách lakovací kabiny a je strhávána do vodní nádrže. Lakované výrobky se ukládají na pracovní mříž, pod kterou je voda. Část přestřiků padá do vody, pouze díky gravitaci. U nátěrových hmot, které tvoří v nádrži kal je v závislosti na požadavcích kal z vodní nádrže vybírán mechanicky, pomocí pytlového separátoru. Nebo ji provádí automatický separátor s dopravníkovým pásem pro výběr kalů. Pro automatický separátor je vhodné do vody přidávat koagulant dle použité nátěrové hmoty. Z důsledku odpařování je nutné kontrolovat hladinu vody a popřípadě ji doplnit, u velkých kabin je instalována automatická regulace vodní hladiny.

Výhody

Docílení čistého pracovního prostoru. Univerzální použitelnost u všech nátěrových systémů, např s těžkými primery, rozpouštědlové barvy. vodou ředitelné nátěrové hmoty, atd… Další výhodou oproti podobným systémům je nízká výška vodní nádrže a s tím spojená nízká hloubka založení. Minimální výška pracovního roštu je 420 mm. Rozvody vody jsou plně rozebíratelné tímto je zaručená snadná údržba a čištění. Pracovní prostor je obklopen vodou, nejsou žádné suché zóny. Další výbavou můžou být filtrační patrony s aktivním uhlím pro zachycování zápachů. Více stupňové filtrace vody pro nepřetržité provozy, automatické dávkování koagulantu v závislosti na množství spotřebované barvy – barva se zachycuje v separátoru snadněji.

Níže jsou schémata proudění vzduchu skrze kabiny. Druhý obrázek je varianta s filtračními patronami.